Vad är skillnaden mellan likström och växelström?

Som vi har förklarat tidigare består el av elektroner i rörelse. Det finns två typer av ström, likström och växelström. Vilken typ av ström det är beror på hur elektronerna rör sig.

Likström

När alla elektroner rör sig åt samma håll, från pol till pol kallas det för likström, denna typ av ström hittar vi exempelvis i batterier, transistorer och andra halvledare.

Elektronerna rör sig konstant i samma riktning.

Riktningen på elektronerna ändras med polernas position.

Växelström

Den andra typen av ström, växelström ändrar periodvis riktning så att det flyter lika många elektroner i båda riktningar.

Principen är densamma som för likström. Men där man vid likström använder ett statiskt magnetfält för att få ström använder man vid växelström istället ett roterande magnetfält. På så vis ändras polernas position och därmed riktningen av elektronflödet.

Förändringen i riktning av elektronflödet kallas frekvens och mäts i Hertz. 6o Hz (Hertz) betyder att polerna flyttar sig 60 gånger per sekund. Det finns 2 riktningsändringar för varje cykel, elektronerna ändrar riktning och återgår sedan till den ursprungliga punkten. I Europa används frekvensen 50 Hz. Vid 50 Hz byter spänningen polaritet och strömmen riktning 100

Fördelar med växelström

Fördelarna med växelström är många, till exempel innebär det att en apparat kan anslutas till ett uttag utan att man behöver ta hänsyn till vilken som är den positiva och negativa polen på enheten (till skillnad från batterier som behöver sättas in i apparater åt rätt håll).

Detta är en av anledningarna varför vi har växelström i uttagen hemma.

En annan fördel är växelström kan produceras i en generator och man kan använda en transformator för att höja eller sänka spänningen efter behov, man kan enkelt anpassa spänningen till en lämplig nivå.

En transformator kan höja eller sänka spänningen efter behov.

(Laptop) Laptopdatorer behöver en konstant ström för de komponenter som lagrar information. (Elledningar) Likström kan transporteras utan större tapp i kapacitet.

Fördelar med likström

Men vi klarar oss inte bara med växelström idag, ofta behöver växelströmmen omvandlas till likström eftersom likström är den enda typen av ström som idag går att lagra.

Många av våra mest använda produkter hemma behöver lagra ström och har därför inbyggda batterier ex bärbara datorer, telefoner och surfplattor.

Om man kopplar in sin bärbara dator i eluttaget får man in växelström i kontakten denna leds sedan vidare in i en spänningsadapter (den stora klumpen som brukar sitta på sladden) som omvandlar strömmen till likström. Likströmmen kan sedan lagras i datorns batteri. En annan anledning till att man behöver likström till datorn är att likströmmen är mer konstant än växelströmmen. Eftersom datorn även innehåller flera komponenter som behöver lagra information kortare tid är datorn beroende av likström då den är konstant. Om man skulle använda växelström skulle data gå förlorad när man använder sig av varierande spänning som växelström utgör.

Likström används också för att transportera el längre sträckor. Till exempel från norra till södra Sverige eller ut i Europa. Likströmmen tappar inte lika mycket i kapacitet när den färdas långa sträckor. Växelström omvandlas till likström som skickas ut i långa kablar och vid mottagarstationen omvandlar man den till växelström och anpassar spänningen för att passa in i det mottagande nätet.Denna teknik använder man bland annat för att minimera flaskhalsar (fysiska begränsningar i elnätet) i Sverige. Sydvästlänken är en förbindelse som delvis består av likströmskablar, denna överför el från mellansverige till södra Sverige eftersom man inte producerar tillräckligt med el i södra Sverige