Teckna samfaktura

Nu får du 1 faktura från oss istället för 1 från din nätleverantör 1 från din elhandlare. Allt på 1 och samma faktura.

Fyll i din information i beställningsformuläret. Efter beställningen skickats får du en orderbekräftelse till din e-postadress.

Dagens datum för när avtalet träffas står längst ner där du godkänner avtalet. Avtalsvillkoren läses innan avtalet tecknas via länk längst ner i detta dokument och först därefter skall en box klickas i längst ner att man godkänt och läst avtalsvillkoren.

    Samfakturering av nät & elhandel:

    Klicka i valet nedan och godkänn villkoren nedan för att få samfaktura på din elnät och elhandel.

    Samfaktura elnät och elhandel

    Jag vill idag med dagens datum teckna denna samfakturabekräftelse och har läst Stockholms Elbolags villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_sthlm_villkor_20230401/ samt all text nedan. Samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_sthlm_villkor_20230401/. Jag godkänner att Stockholms Elbolag AB 559020-2049 får rätt att samfakturera mina elhandel och elnätsfakturor från mina samtliga elnäts och elhandelsbolag. Stockholms Elbolag har rätten att använda denna bekräftelse som en fullmakt gentemot mina elhandels och elnätsbolag samt rätten att skicka denna fullmakt via e-post enligt GDPRs riktlinjer. Samtidigt godkänner jag denna samfaktureringstjänst samt dess villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_sthlm_villkor_20230401/. Jag ger Stockholms Elbolag en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura. Detta gäller från och med det datum då detta avtal tecknas. Stockholms Elbolag har rätten att kontakta min elnätsägare och och få ut information om min anläggning på mina adresser. Denna fullmakt gäller för kundens samtliga anläggningar. Jag som kund är ytterst ansvarig för att alla mina elnät och elhandelsfakturor blir betalda i tid. Ångerrätt. När du fått bekräftelse på avtalet har du 14 dagars ångerrätt. Kontakta Kundservice på 08-410 377 01 eller använd Konsumentverkets standardblankett för ånger som du hittar på vår webbplats. Konsumenträtt. Information om konsumenträtt, klagomål, organ för rådgivning eller hjälp vid tvistlösning samt oberoende energirådgivning finns på stockholmselbolag.se/radgivning Informationen kan även fås från Kundservice 08-410 377 01.