ELAVTAL MED

SAMFAKTURERING

Teckna elavtal nedan

Fyll i din information i beställningsformuläret. Efter beställningen skickats får du en orderbekräftelse till din e-postadress.

Fyll i startdatum då avtalet ska gå igång. OBS, vid inflytt behöver vi ha uppgifterna 7 dagar innan önskad leveransstart. Detta för att hinna ta reda på anläggningsID och hinna söka leveransstarten hos nätägaren.

Dagens datum för när avtalet träffas står längst ner där du godkänner avtalet. Avtalsvillkoren läses innan avtalet tecknas via länk längst ner i detta dokument och först därefter skall en box klickas i längst ner att man godkänt och läst avtalsvillkoren.

Nu får du 1 faktura från oss istället för 1 från din nätleverantör 1 från din elhandlare. Allt på 1 och samma faktura.

Det ska vara enkelt, helt enkelt! Välkommen till oss som kund!

Privat elavtal med samfakturering av nät & elhandel:

Teckna ditt nya avtal nedan.
El från förnybara energikällor under avtalsperioden i samtliga erbjudanden. I samtliga produkter tillkommer vår samfaktureringstjänst med elnätsfakturan. Priserna gäller privatpersoner och är specificerade med elpris inklusive elcertifikat och moms.

Premium Fastpris 3-mån bindningstid, 50.06 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 40.05 öre + Moms: 10.01 öre = 50.06 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 61.46 öre/kWh, 5000kWh: 54.62 öre/kWh, 20 000kWh: 51.20 öre/kWh


Premium Fastpris 6-mån bindningstid, 50.00 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 40.00 öre + Moms: 10.00 öre = 50.00 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 61.40 öre/kWh, 5000kWh: 54.56 öre/kWh, 20 000kWh: 51.14 öre/kWh


Premium Fastpris 9-mån bindningstid, 50.06 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 40.05 öre + Moms: 10.01 öre = 50.06 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 61.46 öre/kWh, 5000kWh: 54.62 öre/kWh, 20 000kWh: 51.20 öre/kWh


Premium Fastpris 1-års bindningstid, 61.24 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 48.99 öre + Moms: 12.25 öre = 61.24 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 72.64 öre/kWh, 5000kWh: 65.80 öre/kWh, 20 000kWh: 62.38 öre/kWh


Premium Fastpris 2-års bindningstid, 57.49 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 45.99 öre + Moms: 11.50 öre = 57.49 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 68.89 öre/kWh, 5000kWh: 62.05 öre/kWh, 20 000kWh: 58.63 öre/kWh


Premium Fastpris 3-års bindningstid, 55.86 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 44.69 öre + Moms: 11.17 öre = 55.86 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 67.26 öre/kWh, 5000kWh: 60.42 öre/kWh, 20 000kWh: 57.00 öre/kWh


Premium Fastpris 4-års bindningstid, 58.18 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 46.54 öre + Moms: 11.64 öre = 58.18 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 69.58 öre/kWh, 5000kWh: 62.74 öre/kWh, 20 000kWh: 59.32 öre/kWh


Premium Fastpris 5-års bindningstid, 58.11 öre/kWh, 15 SEK i månadsavgift (kampanj ord. pris 49 SEK / månad i månadsavgift)- Pris per kWh: Elpris: 46.49 öre + Moms: 11.62 öre = 58.11 öre/kWh

Jämförpriser: 2000kWh: 69.51 öre/kWh, 5000kWh: 62.19 öre/kWh, 20 000kWh: 59.25 öre/kWh

Jag vill idag med dagens datum teckna elavtal och har läst Stockholms Elbolags villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_2016/ samt all text nedan och godkänner mitt nya avtal med Stockholms Elbolag och blir därmed betalningsskyldig för kommande elfakturor. Jag godkänner följande avtal med Stockholms Elbolag AB 559020-2049 eller den bolaget förordnar i sitt ställe och ger dem fullmakt att inhämta uppgifter om mitt elnätsavtal och –elhandelsavtal, samt rätt att säga upp mitt nuvarande elavtal. Samtidigt godkänner jag dagens tecknade elavtal & samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_2016/. Jag har läst, förstått och godkänt §14.1 i avtalsvillkoren gällande rörliga avtalspriser/former. Jag ger Stockholms Elbolag en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura. Detta gäller från och med det datum då detta avtal tecknas. Utifall att kund skriver in ett startdatum i avtalet ovan kommer detta sättas igång av Stockholms Elbolag AB på valt datum och kund ansvarar för eventuella staffavgifter från andra elbolag. Samma gäller om anläggningsid ej är korrekt ifyllt eller ej ifyllt. Fastprisavtalens priser kan ändras under hela avtalsperioden om lagstadgade priser såsom elcertifikat, skatt och moms ändras. Denna fullmakt gäller för kundens samtliga anläggningar. Stockholms Elbolag har rätten att kontakta min elnätsägare och agera i mitt ställe gällande inflytt, ägarbyte och få ut information om min anläggning på min adress. Fullmakten gäller även för inflytt. Alla priser visade ovan är inklusive moms för privatpersoner. Företagspriserna är exklusive elcertifikat & moms. Avtalets giltighetstid. Kortaste giltighetstid för avtalet är 6 mån från det startdatum du väljer alternativt det startdatum som meddelats oss med hjälp av fullmakt. Vald giltighetstid står vid teckning av avtalet ovan. Betalningsvillkor se villkor. Fakturaintervall. Varje månad. Sedvanlig kreditprövning görs. Ångerrätt. När du fått bekräftelse på avtalet har du 14 dagars ångerrätt. Kontakta Kundservice på 08-410 377 01 eller använd Konsumentverkets standardblankett för ånger som du hittar på vår webbplats. Konsumenträtt. Information om konsumenträtt, klagomål, organ för rådgivning eller hjälp vid tvistlösning samt oberoende energirådgivning finns på stockholmselbolag.se/radgivning Informationen kan även fås från Kundservice 08-410 377 01.
11 kap 13 §:
1. Stockholms Elbolag AB, 559020-2049, 08-410 377 01, www.stockholmselbolag.
2. Stockholms Elbolags åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enigt avtalet ovan. Pris och period står ovan i avtalet. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor.
3. Avtalet träffas vilket är dagens datum och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från dagens datum. Exakt datum står i textboxen "Mitt uppstartsdatum" ovan.
4. Priser finnes ovan i detta dokument under varje enskild produkt samt övriga villkor finnes här.
5. Villkoren för fakturering är varje månad och betalningstid är minst 20 dagar.
6-8. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad och företag 12 månader. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på likvärdigt avtal med samma bindningstid som tidigare och en uppsägningstid på 12 månader. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Premium Frihet Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.
9. Om avtalet sägs upp i förtid ges en brytavgift till kunden. Se våra avtalsvillkor.
10. Om Stockholms Elbolag inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet äger kunden rätt till en ersättning om 100 SEK.
11. 18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om
1. konsumentens rättigheter,
Konsumenternas rättigheter: Kundservice. Du ska i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner under länken kundservice https://www.stockholmselbolag.se/kundtjanst/. Ring oss gärna på 08-41037701. Våra avtalsvillkor https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_2016/.
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål.
Reklamation, skadestånd & klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 08-41037701. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.
3. och 4 vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.
Extern rådgivning och tvistlösning. Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning. Kommunala konsumentvägledare: http://www.konsumentverket.se/konsumentfragor--anmalan/konsumentfragor/. I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter. Konsumenternas energimarknadsbyrå: http://www.energimarknadsbyran.se. Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Här kan du få vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Energimarknadsinspektionen: http://www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas ochfjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Oberoende användarerådgivning där du kan få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/. Stockholms Elbolag: Ring, e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun 2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, 3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och 4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Skicka ett mejl till vår kundservice eller ring 08-410 377 01 och framför dina synpunkter. Att tänka på när du tecknar ditt elavtal. Innan du tecknar ditt elavtal, oavsett om det är via telefon, på webben eller muntligen, ska du se till att du får föjande information enligt 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter: 13 § Ett avtal mellan en konsument och en elleverantör ska innehålla uppgifter om: elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats, elleverantörens åtagande gentemot konsumenten, när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att överta leveranserna till konsumenten, var konsumenten kan finna information om elleverantörens priser och övriga villkor, villkoren för fakturering och betalning, den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare, vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss tid, villkoren för uppsägning av avtalet, hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under viss tid, villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och 11. hur elleverantören på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 18 §.
Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2011:712). Rådgivning och tvistlösning. Det finns ett antal oberoende instanser som kan hjäpa dig som kund. Energimyndigheten. Hos Energimyndigheten kan du få energi- och klimatrådgivning. Energimyndighetens webbplats. Konsumenternas Energimarknadsbyrå 
Från Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, får du råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/. Stockholms Elbolag. Ring, e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun. Energimarknadsbyråns webbplats. Energimarknadsinspektionen (EI) 
EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Du kan kontakta EI om du har synpunkter och/eller klagomål gällande bland annat elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Energimarknadsinspektionens webbplats. Kommunala energirådgivare. Hos din kommuns energirådgivare kan du få energi- och klimatrådgivning. Kommunala konsumentvägledare. Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag. Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.Allmänna reklamationsnämndens webbplats. Domstol. Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Sveriges Domstolars webbplats. Dina rättigheter som konsument Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument. Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagandet har härmed Stockholms Elbolag fullföljt med punkterna 1-11 ovan och bekräftas av kund när avtalet godkänns.

Förklaring gällande de rörliga prisavtalen
Premium Frihet Privat, Premium Inköpspris och Premium Garanti innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid.  Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga inköpspriset Stockholms Elbolag har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft.
Per idag är volymavgiften 0,04 EUR / MWh mot NordPool Spot och 0,434 EUR / MWh mot Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts balanskraftsavgift är på 0,49 EUR / MWh och Effektreservsavgiften är 4 kr / MWh under vardagar 06-22 i perioden 16 nov - 15 mars. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Stockholms Elbolag som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt.
Stockholms Elbolag har fr.o.m. 29.05.2017 ett rörligt påslag på 1,9 öre / kWh samt en fast månadsavgift på 49 kr till alla nya privat-elkunder om inte månadsavgiften är rabatterad.

Information om behandling av personuppgifter Stockholms Elbolag AB - GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte eller underhåll av mätare, kunna uppskatta din förbrukning av el och vatten och fjärrvärme, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till "Mina sidor", administrera olika kommunikations - och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och för statistisk, kundundersökningar och analysändamål samt för samfaktura med elnätsfakturor. Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Stockholms Elbolag AB, Teknikvägen 14, 24643 Löddeköpinge. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 08-410 377 01 eller e-post kundservice@stockholmselbolag.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.