logga1

Pressmeddelande den 15 oktober 2019
 

Vi ber om ursäkt till missnöjda kunder
För oss på Stockholms Elbolag är varje klagomål ett för mycket. Vår målsättning är 100% nöjda kunder. Vår kundservice jobbar intensivt för att lösa var endaste tillfälle där kunder av oss är missnöjda. Vi har etablerat ett särskilt team som är dedikerade i att få avvecklat de ca 50st olösta klagomålen på kortast möjliga tid.

Våra låga priser ger många nöjda nya kunder
Det är ungefär 200 nya kunder som varje dag väljer Stockholms Elbolag. Att vi sänker elpriset gör såklart samtliga våra kunder nöjda, men i några fåtal tillfällen har vi sett kunder komma i kläm i när de byter elbolag utan att bindningstiden på ett föregående avtal gått ut.

Särsvensk energimarknad
Problemet med brytavgifter är ett handelshinder som uteslutande råder på den svenska delen av den nordiska elmarknaden. Detta fenomen uppstår som en konsekvens av ett avtalsregelverk som tillåter långa bindningstider samt att inget centralt system finns för att lagra och dela åtkomst till dessa bindningstiderna.
I Finland är det t.ex. nätbolaget som ansvarar för att bokföra vilka bindningstider som eventuellt föreligger. I Norge existerar i praktiken inte bindningstider.

Vi utmanar maktmonopol
Från första dagen Stockholms Elbolag grundades har vi kämpat för att bryta den maktstruktur vilket cementerat elmarknaden i decennier. Vi menar att stora statliga producerande företag via egna lokala nätbolag närmast sätter elmarknaden ur spel när de som både köpare och säljare av strömmen till sist åtar sig rollen som slutkundsleverantör.
Eftersom Stockholms Elbolag inte producerar egen ström har vi inget intresse i att priset på el ska vara högt. Vi har länge erbjudit marknadens lägsta priser och det oroar naturligtvis den delen av marknaden som tjänar på det motsatta.

Vi är emot handelshinder
Stockholms Elbolag tycker det är olyckligt att Konsumenternas Energimarknadsbyrå väljer att peka ut oss och flera andra oberoende elbolag. I stället för att vara en del av lösningen väljer Konsumenternas Energimarknadsbyrå att spela de producerande strömbolagen rakt i händerna genom att flytta fokus från monopolsituationen i elnätsbolagen och oligopolsituationen i producentledet till den sista enda riktigt fria delen av marknaden, dem oberoende distributörerna.
Vi vill använda detta tillfälle att inbjuda till dialog med branschen och intresseorganisationerna om hur hela branschen kan ändra gällande praxis för avtalsvillkor och bindning. Vi tror nämligen inte att varningslistan till Konsumenternas Energimarknadsbyrå kommer lösa problemen byrån själv valt att adressera.

Stockholms Elbolag tar sitt ansvar
För att ta vårt ansvar för att lösa problemet kunderna upplever förbundet med långa bindningstider väljer vi att stoppa brytfaktureringen av konsumentkunder i en testperiod. Kostnaden detta medför ser vi som en investering i att elmarknadens villkor kan förbättras för alla kunder och vi uppmanar resten av branschen att följa efter.

Presskontakt:
Fredrik Steen
Customer Relations Manager
fredrik.steen@stockholmselbolag.se


logga1Pressrelease den 1 november 2016


Litet elbolag mot eljättarnas ström

Den 1 november 2016 skedde den största förändringen inom svensk elhandel sedan avregleringen 20 år tidigare. Ett litet privatägt elbolag bestämde sig för att sätta nya spelregler för elmarknadens energijättar. De tog bort tillsvidareavtal ur sitt sortiment samt införde en faktura istället för två till alla slutkunder. ”Det var dags att ett elbolag tog regeringen på allvar” berättar Rebecca Körkkö, försäljningschef på Stockholms Elbolag.

Hundratusentals elkunder betalar för mycket
Rebecca berättar ”Valet var inte svårt. Vi märkte tydligt att det fanns ett stort missnöje bland svenska elkunder. Någon var tvungen att agera. Droppen var när regeringen och energiminister Ibrahim Baylan visade sitt missnöje öppet i media åt de största energijättarna och att det inte togs på allvar. De stora energijättarna vill inte förändras och ta bort sina tillsvidareavtal, det är här de tjänar sina pengar.” Fortsätter Rebecca.

Efter tillsvidareavtal kommer Frihet 
Stockholms Elbolag har nu istället gjort ett avtryck med att skapa en ny marknadsledande produkt som heter Premium Frihet. Rebecca berättar: ”Med elavtalet Premium Frihet har kunden alltid möjligheten att byta till vilket annat elavtal i vårt sortiment när kunden än önskar. Priset är inte ett fast pris som marknadens tillsvidareavtalspris utan är ett rörligt avtal som hela tiden följer marknaden. Detta innebär alltså om kunden glömmer att förnya sitt elavtal kommer de automatiskt över på elavtalet Premium Frihet och har alltid ett riktigt bra pris. Vi som är ett mindre privatägt svensk elbolag har ingen vinning i att sätta våra kunder på dyra tillsvidareavtal. Vi är ute efter att behålla kunden i längden och inte tappa dem till andra kolleger i branschen.”
 
”Vi blev trötta på att vänta att det skulle bli en branschstandard på samfaktureringen”
”Det har varit på gång i Sverige i många år att slutkunden enkelt skulle få en elfaktura innehållande både elnät och elhandel. Dessvärre är det ingen som har tagit tag i detta trots att det redan är igång bland annat i vårt grannland Norge.”

”Det är en stor utmaning att vara en pionjär och uppstickare i elbranschen”
Rebecca berättar: ”Vi blev trötta på att vänta att det skulle bli en branschstandard på samfaktureringen. Beslutet som togs hos oss var att om inte branschen i sig gör något så gör vi det själv. Att bygga mjukvaran tog 1 år men nu är den lanserad och i full gång. Tusentals kunder får idag en enda faktura innehållande elnät och elhandel. Våra företagskunder får även fastighetens övriga kostnader på fakturan om de så önskar. Dock med bara en enda summa att betala. Vi har inte blivit populära bland branschkollegerna då de hellre vill synas på fakturan till sina kunder. Det är en stor utmaning att vara en pionjär och uppstickare i elbranschen, men samtidigt kul att kunna leda utvecklingen, berättar Rebecca.”

Största förändringen inom elmarknaden på 20 år
Rebecca fortsätter: ”Vårt mål är att vi ska få andra elbolag att följa i våra fotspår. Tänk så mycket pengar det svenska folket skulle kunna spara.” ”En rolig story vi har på kontoret var när Linda-Marie som jobbar i kundservice började på Stockholms Elbolag så skulle vi göra om hennes elavtal hemma till ett personalavtal. Till vår förvåning och hennes förskräckelse, visade det sig att hon hade suttit på ett tillsvidareavtal med en annan aktör i hela 8 år. Tänk så mycket pengar Linda-Marie hade förlorat genom åren. Efter en diskussion i ledningsgruppen och med vårt kundserviceteam bestämde vi oss för att agera och göra en förändring på marknaden.”

 
Info om Stockholms Elbolag
Stockholms Elbolag är ett elhandelsbolag som inte är ett kraftbolag och inte kan reglera tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Inte heller är det ett nätbolag. Bolagets största fokus är att vara nära kunden och erbjuda det som kunderna verkligen är ute efter. Affärsplanen innehåller att erbjuda en enda faktura innehållande både elnät och elhandel till privatpersoner och företag. Sedan avtalsstarten sommaren 2015 har bolaget växt till nära 10 000 kunder och utsikterna är väldigt goda på den svenska marknaden med både prispressande priser, tjänster såsom en faktura till slutkunden samt att inte längre ha några tillsvidareavtal. 100% svensk vindkraft är den enda elen som erbjuds till kunderna.

Energiminister Baylan sätter press på energijättar:
http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-satter-press-pa-elbolagen/

Information gällande tillsvidarepriser:
http://www.ei.se/sv/el/elmarknader-och-elhandel/handel-med-el/att-valja-elavtal/

Information gällande samfakurering av el:
http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202013/Ei_R2013_09.pdf
http://oberoendeelhandlare.se/wp-content/uploads/2013/06/En-kontakt-och-en-faktura-nov-13.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2013-09-20-energimarknadsinspektionen.pdf

Förklaring hur elfakturorna fungerar idag:
http://www.energimarknadsbyran.se/El/Matning-och-betalning/Faktura/Elnatsfaktura/

Artikel gällande tillsvidarepriser:
http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/gor-ett-aktivt-val-och-sank-dina-kostnader-nar-elpriset/

Artikel om de stora höjningarna på elnätet:
http://www.di.se/nyheter/villaagarna-surar-over-elprishojning/

Elpriskollen – Oberoende prisjämförelsesajt:
http://www.ei.se/sv/el/elmarknader-och-elhandel/handel-med-el/att-valja-elavtal/elpriskollen-se/

Länkar Stockholms Elbolag:
www.stockholmselbolag.se
www.stockholmselbolag.se/pressrelease

Bilder:
https://www.stockholmselbolag.se/stockholms-elbolag/

Film som förklarar:
https://www.youtube.com/watch?v=WcQ54P_MZfE

Rebecca Körkkö
Försäljningsansvarig
rk@stockholmselbolag.se