PREMIUM ENERGI

TILL HELA SVERIGE

Premium Energi

År 2015 skapade vi på Stockholms Elbolag en helt ny certifiering på förnybar energi. Tanken är att vi ska öka medvetandet hos kunden och även elbolagen på marknaden genom att kunna sätta en stämpel på den el som säljs. Med Premium Energi stödjer du en ansvarsfull Energiproduktion. Energin är certifierad enligt Premium Energi modellen*. Följande kriterier ska uppnås för att det ska klassas som Premium Energi Certifiering.

  • Vilken sorts källa som energin kommer ifrån – Förnybara energikällor
  • Hur det är producerat – Ansvarsfull Energiproduktion

*Vad innebär Premium Energi Certifieringen? Produkter som är märkta med Premium Energi märket är certifierade att de endast innehåller, förbrukar eller använder energi från förnyelsebara källor. Detta kan gälla produkter såsom hårdvara, mjukvara eller energirelaterade försäljningsprodukter inom elhandel. Elnät och elhandel på en och samma faktura ingår. I certifieringen strävar bolaget efter att minska pappersfakturor och skicka fakturor elektroniskt. Certifieringen av dessa produkter utförs av Stockholms Elbolag AB.

Beställ