PREMIUM ENERGI

TILL HELA SVERIGE

Premium Energi

År 2015 skapade vi på Stockholms Elbolag en helt ny certifiering på förnybar energi. Tanken är att vi ska öka medvetandet hos kunden och även elbolagen på marknaden genom att kunna sätta en stämpel på den el som säljs. Med Premium Energi stödjer du en ansvarsfull Energiproduktion. Energin är certifierad enligt Premium Energi modellen* och har till 100% ursprung från svenska vindkraftverk. Följande kriterier ska uppnås för att det ska klassas som Premium Energi Certifiering.

  • Var geografiskt det är producerat  – 100% svensk
  • Hur det är producerat – 100% vindkraft för att stödja den svenska utbyggnationen av vindkraftverk

*Vad innebär Premium Energi Certifieringen? Produkter som är märkta med Premium Energi märket är certifierade att de endast innehåller, förbrukar eller använder 100% vindenergi från Sverige. Detta kan gälla produkter såsom hårdvara, mjukvara eller energirelaterade försäljningsprodukter inom elhandel. Elnät och elhandel på en och samma faktura ingår. Certifieringen av dessa produkter utförs av Stockholms Elbolag AB.
Beställ